Tebūnie TAIP !
 

Lietuviškos pirties bičiulių draugijos (LPBD) nario garbės kodeksas

Būdamas Lietuviškos pirties bičiulių draugijos nariu pasižadu ir įsipareigoju:

1. Rūpintis pirties kultūros  ir gamtos resursų gerove

 1. nuolatos kelti lietuviškos pirties kultūrą asmeniniu pavyzdžiu kitiems;
 2. būti atsakingu ruošiant augalus vantoms ir kitoms asmeninėms reikmėms;
 3. tausoti gamtą ir rūpintis ekologija;
 4. sudrausminti netinkamai besielgiančius ir darančius žalą gamtai.

2. Bendradarbiauti ir būti lojaliu draugijos bendruomenei

 1. gerbti draugijos bendruomenę;
 2. pagal galimybes padėti draugijos nariams;
 3. spręsti draugijai aktualius klausimus ir problemas jos viduje;
 4. dalintis informacija apie pirtį ir sukaupta patirtimi su draugijos nariais;
 5. laikytis oficialių draugijos įsipareigojimų ir įstatų;
 6. kurti teigiamą draugijos įvaizdį, tinkamai atstovauti draugijai visuomenėje.

3. Gerbti įstatymus ir kitų teises

 1. laikytis gamtosauginių įstatymų bei juos reglamentuojančių teisės aktų, elgesio viešose vietose taisyklių, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje;
 2. tarpusavio santykius ir santykius su aplinkiniais grįsti pagarbos, supratingumo, geranoriškumo, savanorystės ir nediskriminavimo principais;
 3. gerbti privačią ir intelektinę nuosavybę;
 4. laikytis konfidencialumo principų;
 5. neplatinti draugijos narių nuogumo bei neetiškų atvaizdų nuotraukose ar vaizdo įrašuose be jų sutikimo.
 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie