Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Kokių statybos reikalavimų ir statybos reglamentų privalu laikytis norint pasistatyti pirtį?

Atsako: Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

Pirtys įrengiamos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirčių įrengimą ir priežiūrą, reikalavimais (nustatyti reikalavimai nėra privalomi kaimų teritorijose). Pirčių, kuriose teikiamos atlygintinos paslaugos, įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“. Specialaus statybos techninio reglamento dėl pirčių statybos nėra – privaloma vadovautis visiems statiniams taikomu reglamentavimu.