Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Kokie priešgaisrinės saugos reikalvimai statant ir eksploatuojant pirtį?

Atsako: Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

      Namo ir jo priklausinių gaisrinės saugos projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų ir Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių nuostatomis. 

     Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse yra atskiras reikalavimas, susijęs su pirčių naudojimu: „Pirčių kaitinimosi patalpų įranga turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Baigus darbą, elektros įrangą reikia išjungti. Medinė apdaila turi būti keičiama ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.