Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Kur draudžiama ir kur galima statyti pirtis.

Atsako: Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

 Draudžiama ne tik pirtį, bet ir kitus statinius statyti miško žemėje, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje (pakrantės apsaugos juostos plotis nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintas Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisykles). Kitais atvejais galimybė pasistatyti pirtį priklauso nuo konkrečios situacijos. Tačiau visais atvejais statinio paskirtis turi atitikti nustatytą žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį.  Draudžiama statyti pastatus potvynių užliejamose teritorijose, išskyrus jose esančias sodybas,  bei vandens telkinių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.

     Sodybose už pakrantės apsaugos juostos ribų gali būti statoma tik po vieną ne didesnio kaip 25 m 2 bendrojo ploto ir ne aukštesnę kaip 4,5 metro (aukštis skaičiuojamas nuo statiniu užstatomo ploto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo kraigo) asmeninio naudojimo pirtį be rūsio.