Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Puslapis yra ruošiamas.

Dar 2005 m. buvo priimtas nutarimas: Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 "Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77777BBE0D49

Buvo pakeistas 2016 m. gruodžio 27 d., įsigalios tik nuo 2017 m. gegužės 1 d., žr.: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64ae68a0ccd911e6a2cac7383cbb90a3