Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Iniciatyvinės grupės susirinkimas

     Per Obuolinės šventę buvo nutarta Visuotinį LPBD susirinkimą organizuoti 2018 metų sausio mėnesį. Druskininkuose "Pirties garo 2017" metu sutarta susirinkti iniciatyvinei grupei ir aptarti visuotinio susirinkimo datą, būsimus klausimus, dienotvarkę ir vietą. 

   Susirinkome pakviesti Eglutės Š. Elektrėnuose. Dėja negalėjo dalyvauti mūsų pirmininkas, bet pavedė pravesti susirinkimą savo pavaduotojui Egidijui Ž.. 

   Šauniai padirbėjomė, skaniai pavalgėme Eglutės suruoštas vaišes. Aptarėme tikrai daug aktualių mums visiems klausimų.  


Darbotvarkė:

1. Pirties diena 2018;
2. Žvalumo diena 2018 ir kiti renginiai;
3. Visuotinis susirinkimas;
4. Kiti klausimai.

Dalyvavo: Eglutė Š., Ramunė Ž., Edmundas P., Ričardas R., Egidijus Ž.

Svarstyta:

1 Pirties diena 2018.
1.1.Sutarta, kad šventė turėtų įvykti 2018-06-16.
1.2.Vieta: derinama (kur gausime lėšų).
1.3. Perkelti klausimą (dėl nedalyvaujančių tikrųjų narių šventėje solidarumo mokesčio) į visuotinį balsavimui.
1.4. Būtinai po šventės surengti vakarėlį "Sutema".

2. Žvalumo diena 2018 ir kiti renginiai
2.1. Įvyks 2018-08-25 Vilniaus VU botanikos sode Kairėnuose.
2.2. Kordinatorė Ramunė informavo, kad LPBD sąskaitoje dar yra likę nepanaudoti virš 900 Eur.
2.3. Edmundas informavo, kad Obuolynės 2018 Anykščiuose įvyks rugsėjo mėn. Formatas tas pats.
2.4. Tartasi apie vykimą į Pasaulinį pirties kongresą Švedijoje, kuris įvyks 2018-06-7/10.
2.5. Steigti prizą LT Vanojimo čempionate;
2.6. Rengti vanojimo varžytuves Litexpo, planuoti LPBD sąskrydį 2018, Druskininkų "Pirties garas 2018" su kalėdiniu vakaru.

3.Visuotinis susirinkimas
3.1 Įvyks 2018-01-28 sekmadienį Vilniuje. Vieta su maitinimu derinama;
3.2. Darbotvarkės klausimai: 1.Pirmininko veiklos ir finansinė ataskaita, 2.2018 metų biudžetas.3.Naujų įstatų ir valdybos darbo reglamento svarstymas, 4.Pirmininko ir valdybos narių rinkimai. 5. Kiti klausimai.

4. Kiti klausimai
4.1. LPBD Vilniaus klubas ieško seno kemperio pirties statybai (antros);
4.2. Rengti patirties pasidalinimo vakarus įvariomis aktualiomis pirtininkams temomis. PVZ: atsistatymas po pirties, ir pan.
4.3. LPBD užsienio politikos: pasidomėti stojimu į Tarptautinę pirties asociaciją
4.4. LPBD vidaus politikos: pradėti naujokų mokymus įvairiose LPBD pirtyse (po kartą, iš pradžių apklausiant naujokus, kokios žinios jiems reikalingos)
4.5. Didžiausiose draugijos šventėse formuoti LPBD jaunimo pirtis
4.6. 2018 m. sustiprinti draugijos veiklos strategiją iš viešųjų erdvių Lietuvoje šalinant junginį "rusiška pirtis"

4.7. Dėti pastangas, kad jubiliejinė "Pirties diena" 2019 m. vyktų Vilniuje