Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

2018-01-28 Vilniuje įvyko Lietuviškos pirties bičiulių draugijos visuotinis-rinkiminis susirinkimas.

    2018-01-28 Vilniuje įvyko Lietuviškos pirties bičiulių draugijos visuotinis-rinkiminis susirinkimas. Prie apvalaus stalo nuo ryto sėdo spręsti svarbiausius klausimus 25 tikrieji nariai iš 31.

    Išklausyta ir vienbalsiai patvirtinta Vaidoto Petrausko 2017 metų finansinė ir veiklos ataskaita. Aptartas ir patvirtintas 2018 metų draugijos biudžetas. Vėliau balsavome ypač svarbiu klausimu, lemiančiu aktyvumą - valdybos grąžinimas. Po diskusijų ir pastabų  buvo priimti nauji draugijos įstatai ir valdybos darbo reglamentas. Sprendimai priimti vienbalsiai. Tarsi susirinkime sklandė geroji pirties dvasia - tai matėsi iš veidų, bendrosios nuotaikos.

    Padėkota Vaidotui už 3 metų pirmininkavimą, moterys padovanojo LPBD firminę prijuostę atminčiai.

    Pirmininko rinkimuose buvo tik vienas kandidatas- Egidijus Žukauskas, kuris trumpai pristatė veiklos kryptis. Plėtrai ir vienybei stiprinti būtinas klubinės veiklos skatinimas (Vilniaus klubo pavyzdys, kai klubas gali dalyvauti savo miesto projektuose, kurti pirčių bazę ir  t.t.) - teigė kandidatas. Pagrindinė mintis - valdybos nariai kuruos atskiras sritis (renginiai, ūkinė dalis, mokymai, strategija, bendradarbiavimas), tad pirmininkas turės mažiau rūpesčių ir bus nudirbta daugiau darbų .

Po slapto balsavimo vienbalsiai buvo LPBD pirmininku buvo išrinktas Egidijus Žukauskas. Pirmininko pavaduotojo pareigas naujai išrinktas pirmininkas dėl sukauptos patirties pasiūlė eiti Vaidotui. Iš 7 pasiūlytų valdybos narių išrinkta 5 valdybos nariai, kurių viso bus 7 (pirmininkas ir pavaduotojas patenka automatiškai). Patvirtinti valdybos nariais: Eglutė Šliauterienė, Edmundas Pranculis, Ričardas Rasiukas, Giedrius Bučas ir Saulius Tučkus. Valio!

Pirmasis valdybos posėdis įvyks vasario 7 d. 18 val. Kaune.

Edmundas P. pristatė Vilniaus klubo ataskaitą, supažindino su būsimos "Pirties dienos 2018" vieta, papasakojo apie internetinį gerų pirčių žemėlapio variantą, apie Vilniaus klubo kartu su "Vantos lapu" rengiamą Lietuvos mėgėjų vanojimo čempionatą, kuris vyks Litexpo parodoje "Pelenė 2018".

Susirinkimas pritarė, kad "Pirties diena 2018" įvyks Ukmergėje. Susirinkimas pritarė tęsti gerospirtys.lt svetainės sukūrimą, kurioje bus reklamuojamos tik geros Lietuvos pirtys, vyks profesionalus vertinimas, bus ekspertų patarimai. Draugijos narių pirtys bus vertinamos ir į tinklapį pateks nemokamai, kitiems bus mokama.

Susirinkimas praėjo sklandžiai ir su gera nuotaika.