Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Tinklalapis ruošiamas.

Vasario 16-ąją "Vabalynėje" drauge su ištikimiausiais pirčiuliais paminėjome taip, kaip ir buvome numatę - sveikai ir energingai. Iš pradžių skrodėme Merkio vilnis, pakeliui parinkdami vandenyje plūduriuojančias šiukšles, o vėliau rinkomės prie dūminės pirties Tautiškai giesmei giedoti ir kūnams mazgoti. Smagu valstybinės šventės proga buvo priimti ir garu pamaloninti pagal "Erasmus" programą Vilniuje menus studijuojančius Ispanijos ir Italijos studentus.

Ačiū visiems, kūrusiems šventę ir įamžinusiems jos akimirkas drauge!

Iki kitų šiltų susitikimų!

Egidijus