Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

2020 m. LPBD visuotinis susirinkimas birželio 14 dieną Sauliaus Savickio sodyboje

Sveiki, bičiuliai,
Sekmadienį įvyko Lietuviškos pirties bičiulių draugijos visuotinis susirinkimas.
Labai dėkojame už nuostabų priėmimą savo sodyboje bičiuliui Sauliui Savickiui.

Nariai aplankė prez. A.Smetonos dvarą su ekskursijos vadove, apžiūrėjo pirtį, maloniai bendravo kavinėje.
Po pietų veiksmas persikėlė į sodybą, kurioje šeimininkas parodė ūkį, papasakojo apie kūrimosi džiaugsmus ir rūpesčius.
Visuotinis susirinkimas vyko konstruktyviai, išdiskutuoti svarbūs klausimai, sutarta toliau aktyviai vystyti draugijos ir pirties kultūros kėlimo veiklą.
Pritarta naujam projektui "Bičiuliška pirtis", vyko diskusijos dėl projekto "Bičiulis".
Po susirinkimo bičiuliai išsipėrė pirtyje.

Kviečiame visus narius pagal galimybes aktyviau įsitraukti į veiklas, palaikyti visuotinio susirinkimo nutarimus.

Ypač reikalingas prisidėjimas prie idėjinės šventės "Pirties diena", kuri šiais metais planuojama surengti rugpjūčio 22 Sariuose.

LPBD pirmininkas Egidijus Ž.