Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Lietuvos pirties bičiulių draugijos 2011 metų visuotinis suvažiavimas