Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Lietuvos pirties bičiulių  draugijos visuotinis suvažiavimas 2010 m. rugsėjo 11 d.