Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

"Ūkininko pirtis" 1934 metų leidinys