Tebūnie TAIP !
 

Patarlės, priežodžiai.

Tavorščių pažinsi pirty, smerty ir kartoj.

Ar pati numirė, ar pirtis sudegė - vis ta pati  kaina.

Ar uošvė mirė, ar kaimyno pirtis dega – vienas ir tas pat.

Įleisk čigoną priepirtin - įlįs ir  pirtin.

Nesidžiauk, kad tėvo (brolio) pirtis dega.

Pirtyje pylė kailiniuota duoną minkė.

Laksto kaip bizas, pirtį uždegęs.

Pati pirtis šutinė, o jaują apkalba.

Pirtis jaują vainoja, o abidvi  suodinos.

Neik su gudu pirtin kas burną prausia, o anas paskuigalį.

Už pirų pirtis, už marių marti - kur kūmai, kur  pyragai.

Bėda tada, kai savoj pirty - svetimos  blusos.

Spiriasi kaip utis į pirtį  vedama.

Dideliam gera minioj, o mažam -  pirty.

Sušilo kaip laumė  pirty.

Kam šikinę niežti, tas pirtį  kuria.  Kam niežti, tas ir pirtį  kūrena.

Pirty nebuvęs, pirties karštumo  nežinosi.

Klebonas tau ne dėdė, su juo pirtin neik.

Pirty ir jaujoj velnias turi  saujoj.

Pirtis juoda, o prausia  baltai.

Neik į pirtį be vantos, neik į smuklę be  markos.

Be pynės pirtis kaip be plaukų  čiupryna.

Skuba kaip plikas į  pirtį.

Plikam ir pirtyje  šalta.

Beveik giminės - vienu kartu pirty buvom.

Neik su gudu  pirtin. Neik su bagočium į pirtį.  Neik su ponu pirtin.

Kai nuėjo kaušo, ir pirtis  išaušo.

Įvirto kaip čigonas į  pirtį.

Bagoto širdis – velnio  pirtis.

Pasikieminėjo - kaip šaltoj pirty  pasivanojo.

Baudžiasi kaip subinė į  pirtį.

Pakliuvo kaip šuo  pirtin.

Bobiškoj pirty kailinių  reikia.

Nors ir iš pirties, bet tik prie širdies.

Pirty ir mirty visi  lygūs.


 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie