Tebūnie TAIP !
 

Įnformacija bučiuliams ir ne tik....

 

1. INFORMACIJA dėl SADM projekto: NVO stiprinimas ir socialinis verslas

          Projektai yra viena neišvengiamų mūsų, kaip bendruomenės, ateities veiklos sričių, norint pilnai užtikrinti LPBD tikslų įgyvendinimą. Per projektus galime gauti finansavimą savo esamoms ir naujoms veikloms. Tačiau patys neturime pakankamai žinių, kad sėkmingai dalyvautume ir laimėtume. Taigi, pirmiausia turime sužinoti patys, kaip vykdomi projektai, tada ruošti projektus patiems arba samdyti ruošėjus iš šalies (abiem atvejais ruošėjams numatomas finansavimas pačiame projekte arba biudžete). 

    Labai svarbus yra narių prisidėjimas, kaip ? Visai paprastai, pavyzdžiui vieną dieną bičiulis Viktoras Dagys per radiją išgirdo, jog yra rengiamas LTOK projektas „Išjudink save“. Pasidalino žinia, ir, kadangi projekto formatas atitiko renginio „Žvalumo diena“ formatą dalyvavome konkurse ir laimėjome. LPBD šiam renginiui organizuoti iš LTOK skirta 2000 eur. 

     Atsakymą į natūraliai kylantį klausimą kaip ir iš kur gauti informaciją apie projektų rengimą gali būti šis, SADM rengiamas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektas. 

     Dalyvavome 2014 metais, bet nelaimėjome ir finansavimo 2015 metais negavome. Turbūt nebuvome pakankamai pasiruošę. Tačiau nenuleidome rankų ir 2015 metais vėl dalyvavome nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo ir socialinio verslo 2016 metams projekte. Ir šį kartą laimėjome, LPBD skirta 2924 eur šio projekto įgyvendinimui. Asmeniniu pavyzdžiu galiu pasakyti, jog darbas su valstybinėmis institucijomis (šiuo atveju SADM) nėra lengvas, tačiau rankų nenuleidimas ankščiau laiko duoda rezultatus. 

     Projekto koordinatoriais esame dviese, aš ir Ramunė Žukauskienė, kuri buvo šio projekto iniciatorė buvo dar 2014 metais (buhalterė Nadežda Lukaševičienė, pagal sutartį ir projekto sąlygas). 

     Projekto tikslas: stiprinti LPBD narių institucinius gebėjimus bei finansinį organizacijos savarankiškumą, ugdyti narių kompetencijas, kurti ir plėtoti socialinį verslą, stiprinti organizacijos partnerystę ir bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. 

   Projekto uždaviniai:

 1.      Supažindinti narius su NVO veiklą Lietuvoje reglamentuojančiais įstatymais, veiklos galimybėmis ir perspektyvomis, savanorišką veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir perspektyvomis, tobulinti organizacijos valdymo modelį;

 2.      Išgryninti organizacijos veiklos strategiją ir viziją, ugdyti organizacijos narių komandinio darbo gebėjimus; 3.      Ugdyti organizacijos narių socialinio verslumo kompetencijas;

 4.      Skatinti ir motyvuoti organizacijos narius įgyvendinti socialinio verslo idėjas – kurti visuomenei naudingus sveikatingumą ir kultūros paveldą populiarinančius produktus ir paslaugas; 

5.      Plėtoti organizacijos partnerių tinklą ir partnerystės ryšius su mokslo ir kitomis valstybinėmis institucijomis; 

Projektą įgyvendinsime šiais etapais:

 1.      LPBD narių kompetencijų ugdymas; seminaras tema: „NVO teisinė aplinka ir organizacijos strategijos planavimas“.

 2.      Socialinio verslumo kompetencijų sklaida; seminarai temomis: „Socialinio verslo planavimas“, „Rinkodara ir realizacija“ ir „Lėšų pritraukimas ir projektų valdymas“. 

3.      Partnerystės susitikimas – apskritasis stalas; susitikimas su valstybinėmis švietimo, sveikatos, turizmo, kultūros paveldo įstaigų atstovais. Susitikimo tikslas – užmegzti ryšius ir atrasti partnerystės bei bendrų veiklų sritis, drauge išgryninti pirties kultūros Lietuvoje problemas ir atrasti jų sprendimo būdus bendradarbiaujant nevyriausybiniam ir valstybiniam sektoriui.

 4.      Narių motyvacija įgyvendinti socialinio verslo idėjas; LPBD rinkodaros įrankio sukūrimas, leisiantis praktiškai pritaikyti seminaruose įgytas socialinio verslo, rinkodaros žinias ir uždirbti organizacijai papildomų pajamų; LPBD renginiai, organizacijos narių gaminami produktai ir paslaugos, edukaciniai straipsniai iš pirties istorijos, pirtininkystės ir amatų srities ir pan. temomis.

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie