Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Štai - kokie mes visi šaunūs: