Tebūnie TAIP !
 

Surinko Romualdas Račas (pirčiukas )

Kad ir koks iš manęs prastas pirtininkas, tačiau esu geresnis už patį geriausią suomį.

Nėra tautos, kuri išrado pirtį, tačiau kiekviena tauta turi savas pirties tradicijas.

Sielai išpažintis, kūnui pirtis.

Beržinė vanta - geriausias gydytojas.

Kelmą prausk neprausęs, vis tiek bus juodas.

Kailiniai krosnies nešildo.

Sauna ir moteris kaitina taip pat (suomiai).

Pirtyje pasivanojai – iš naujo atgimei.

Praeityje lietuviai pirties eidavo dieną, ligi saulės laidos. Ėjimas pirties buvo priskiriamas prie dienos darbų. Šventvakaris prasidėdavo po pirties.

Gerą sodybą pažinsi iš lojančio šuns, rūkstančios saunos ir judrios šeimininkės (suomiai).

Karšta sauna geriau nei duonos prikimštas pilvas (suomiai).

Užrašai ant senovės Romos termų skelbė: „Pirtis, meilė ir džiaugsmas – iki senatvės kartu”.

Įsileisk velnią į pirtį – tuoj užlips ir ant plautų.

Pirtyje nėra griežto reglamento, nurodančio, ką ir kaip daryti, nes vanojimo procesas yra individualus. Svarbiausia čia - gera savijauta.

Pirtyje vanta brangesnė už pinigą (rusu).

Ąžuolo vantas reikia rišti rugpjūtį.

Kaimo žmonių supratimu išties pirtis turėjusi būti "už tėvą šiltesnė, už motiną meilesnė, už seklyčią švaresnė".

Tik barbarai į sauną eina vien praustis.

Prieš pirtį ir būnant joje reikėtų vengti sunkaus maisto ir ypač – alkoholio.

Sielai išpažintis, kūnui pirtis.

Eiti į pirtį be beržinės vantos - tai tas pats, kaip eiti apsipirkti be piniginės.

Nepritikęs pirty, nepritiksi rūmuos.

Pirtis visas nuodėmes nuvalo.

Geriausia pirtis ta, kuri pakuriama žinant, kas joje maudysis.

Pirtyje vanta – ponia (rusų).

Tokia varna perta, tokia neperta.

Duoti vantą svečiui ar kaimynui pasiperti reiškė vaišingumą ir gero linkėjimą. S. Daunys

Persivalgę ar girti žmonės pirtyje gali žymiai greičiau gauti karščio smūgį.

Pirtis vanoja, pirtis ant kojų pastato.Liaudies išmintis.

Pirtis – ne tik puiki priemonė ligoms įveikti, bet ir pati geriausia profilaktikos procedūra.

Pirtims netinkami sluoksniuotos struktūros akmenys.

Eina kaip po visų šventų vantų rišt. Lietuvių liaudies tautosaka

Jei niežti nugarą - kurk pirtį.

Jei nuotaika bloga, ir nepadeda net sauna – kitų priemonių nebėra. Suomių patarlė.

Šeštadienis - tinkama diena trims karštiems dalykams: karštai pirčiai, karštai košei ir karštai moteriai.

Nė vienas vyras neišsižadėtų saunos kaitros ir šulinio vandens gaivos.

Ji kaip saulė ilgai prausias.

Varną prausk neprausk, - vis juoda.

Nors ir iš pirties, by tik prie širdies.

Geriausias gėrimas pirtyje – žolelių arbata.

Kai šilta – kyla aukštyn, Kai šalta – leidžiasi žemyn. Lietuvių liaudies mįslė

Pirtis - tai vieta, kurioje negalima skubėti. Ypač tada, kai čia atvykote pavargęs po darbų.

Sauna be vantos, muilo ir druskos – bevertė.

Pirtis – kad sveikas būtų kūnas ir džiaugtus širdis.

Kas vanojas ir vanoja – tas sveikatą dovanoja.

Vanta šmakšt- liga trakšt.

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie