Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Lietuvos vanojimo mėgėjų varžytuvės


Pirties procedūros – ne tik sveikatos, bet ir grožio puoselėjimo priemonės. Balandžio mėnesį vyksiančiose planuojama kasmetinėse varžybose kviečiami dalyvauti pilnamečiai Lietuvos gyventojai, galintys pademonstruoti gebėjimą valdyti garą, vantą ir suteikti puikių pojūčių procedūrą patiriančiam žmogui. Profesionalūs pirtininkai šiame konkurse dalyvauti negali.

 Varžytuves organizuoja Lietuviškos pirties bičiulių draugijos Vilniaus klubas ir UAB „Medijos ekspertai“ TV projekto „Vantos lapas“ kūrybinė grupė.

 Dalyvių registracija

 1.   Norintieji dalyvauti varžytuvėse turi iki 15 dienos 12 valandos užpildyti dalyvio registracijos anketą (anketa skelbiama tinklalapyje http://www.pirtiesbiciuliai.lt) ir sumokėti 30 EUR dalyvio mokestį į Lietuviškos pirties bičiulių draugijos Vilniaus klubo sąskaitą banke LT11 7300 0101 5253 9536.

2.   Iki balandžio 1 d. regionuose vyks atrankiniai varžytuvių turnyrai. Aštuoni atrankinių turnyrų laimėtojai galės atstovauti savo regionui

 Varžytuvių tvarka

 1. Dalyviui pasirodyti suteikiama 20 min: 5 min. viešai prisistatyti bei demonstruojamai procedūrai paaiškinti ir 15 min. vanojimo    pasirodymui garinėje.
 2. Kiekvienas dalyvis prieš pasirodymą turės 5 min. darbo vietai pasiruošti ir 5 min. jai sutvarkyti po pasirodymo.
 3. Laikas pradedamas skaičiuoti po programos paskelbimo, įėjus su modeliu į garinę, ir stabdomas po pasirodymo abiems išėjus iš garinės.
 4. Dalyvis vantomis rūpinsi pats. Programoje dalyvis gali naudotis įvairiomis vantomis ir kitomis pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam ir yra leidžiamos Teisėjų komisijos. Naudojamų vantų kiekis ir jų dydis nereglamentuojamas. Dalyvis aprūpinamas šalto ir karšto  vandens kubiliukais, kaušu vandeniui pilti.
 5. Modelį pasirenka pats dalyvis. Vandenį ant akmenų dalyvis pila pats.
 6. Teisėjų komisija, vadovaudamasi varžytuvių vertinimo kriterijais, kiekvieną pasirodymą įvertina bendra balų suma.
 7. Oficialūs varžytuvių rezultatai yra užpildyti kiekvieno dalyvio vertinimo lapai, kuriuose pažymėti teisėjų individualūs      vertinimai.
 8. Kiekvienas pasirodymas įvertinamas iškart po pasirodymo, tai fiksuojama varžytuvių vyr. teisėjo ir vėliau negali būti keičiama.
 9. Pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu.
 10. Kiekvienas dalyvis varžytuvėse pasirodo savo rizika ir atsakomybe. Varžytuvių organizatorius neatsako už dalyvio pasirodymo padarinius jo sveikatai.
 11. Varžytuvių dalyviai (vanotojai bei modeliai) pasirodymuose negali būti nuogi (minimali apranga – kelnaitės).

 Vertinimo kriterijai

 Dalyvis turi atlikti vanojimo programą, labiausiai atskleidžiančią jo autorinius sugebėjimus.

Dalyvio pasirodymas vertinamas pagal bendrus,  techninius ir psichologinius kriterijus:

 1)   vanojimo programos pristatymas, dalyvio išvaizda ir darbo vietos vaizdas; 

2)   dalyvio darbo ergonomika;

3)   vanojimo nuoseklumas, kūno įšildymas;

4)   vanojimo vientisumas;

5)   vanojimo technika;

6)   vantų kokybė;

7)   garo valdymas ir mikroklimatas;. 

8)   pristatytos programos atitikimas, originalumas.

 

Vertinimo balai

 0 - 1 kriterijai neišpildyti / išpildyti blogai;

2 -  kriterijai išpildyti silpnai / patenkinamai;

3 - kriterijai išpildyti gerai;

4 - kriterijai išpildyti labai gerai.

   Prizai ir apdovanojimai

 1. Kiekvienas varžytuvių dalyvis gauna diplomą ir rėmėjų dovanų.
 2. Organizatoriai įsteigia prizus „Auksines vantas“ ir apdovanoja trijų prizinių vietų laimėtojus.
 3. Skiriamas papildomas prizas „Už artistiškumą”.
 4. Papildomų nominacijų gali būti ir daugiau.

 Parengė:

 LPBD Vilniaus klubo pirmininkas Edmundas Pranculis

 UAB „Medijos ekspertai“ TV projekto „Vantos lapas“ direktorė Jūratė Paškevičienė

 Išsamesnės informacijos teiraukitės tel. 8 611 24401 arba 8 611 77361

Dalyvio anketą siųsti varžytuvių dalyvių registracijos koordinatorei Jūratei Paškevičienei info@vantoslapas.lt  arba LPBD Vilniaus klubo pirmininkui edmundaspranculis@gmail.com