Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

2016 metų balandžio 10 d. Kaune įvyko LPBD visuotinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 35 draugijos nariai.

Išklausyta pirmininko 2015 metų veiklos ataskaita, patvirtinta finansinė ataskaita ir svarstyti kiti darbotvarkės klausimai. Nuspręsta iki balandžio 30 dienos suteikti laiką nariams patvirtinti narystę už 2016 metus, patvirtintos renginių datos, biudžetas.

Spręsti pirčių vertinimo projekto "Gera pirtis" bei bendradarbiavimo su TV laida "Vantos lapas" klausimai.

Draugijos nariai sutarė keisti pirčių nuomos Lietuvoje madą, kai vartotojams pataikaujantys verslininkai gadina lietuviškos pirties įvaizdį bei neprisideda prie gerų pirčių puoselėjimo. Tam draugija steigia naują svetainę www.gerospirtys.lt su tikslu paryškinti gerų pirčių nuomos ir sveikatinančios veiklos pirtyse padėtį.