Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Susirinkimas "Vabalinėje"

Sveiki, bičiuliai,

Kaip ir skelbta, 2017 m spalio 29 d LPBD nariai rinkosi į neeilinį visuotinį susirinkimą.

Priminename, kad jį nusprendė šaukti 14 tikrųjų narių, kurie dalyvo draugijos sąskrydyje po"Obuolynių" šventės rugsėjo mėn. Anykščiuose

Pastraipa iš įstatų (6.7. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 30 proc. tikrųjų narių arba Draugijos pirmininkas.S

Dienotvarkė:

1.       Susirinkimo reglamentas

2.       LPBD naujų įstatų (su valdyba) svarstymas

3.       LPBD valdybos darbo reglamento svarstymas

4.       Kiti klausimai

Susirinkime dalyvavę nariai išnagrinėjo naujus LPBD įstatų su valdybos darbu redakciją bei LPBD valdybos darbo reglamentą.

Sutarta:

1. Išsiųsti draugijos el. paštu LPBD naujųjų įstatų projektą ir LPBD valdybos darbo reglamento projektą susipažinimui ir pastaboms gauti ;

2. Organizuoti draugijos el. paštu tikrųjų narių apklausą dėl  paankstinto visuotinio-rinkiminio susirinkimo organizavimo 2018 metų sausio mėnesio antrojoje pusėje, įtraukiant į darbotvarkę svarstymą dėl LPBD įstatų keitimo ir LPBD valdybos darbo reglamento priėmimo.

Susirinkimas įvyko su bičiuliška dvasia, vėliau emocijas ir kūnus nupėrus dūminėje pirtyje.