Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Visas mūsų užsidegimas, garo grožis, vantos švelnumas, pirties burtai atsiskleidė garinėse: