Lietuviškos pirties bičiulių draugija
                                                           Pirtyje tiesa !

Sąkrydis 2017 - Anykščiai

Sekmadienį įvyko kasmetinis draugijos narių sąskrydis.

Pagal skelbtą planą - pirma sueiga, o vėliau naujųjų narių krikštynos ir narių pasipirtinimas.

Antanui M, nuo Vilniaus kazane paruošus žadėto briedžio sriubą, drauge pasistiprinus suneštinėm vaišėm, sėdome aptarti įvairių susikaupusių klausimų.

Susirinkime dėl laiko stokos negalėjo dalyvauti pirmininkas Vaidotas. Todėl susirinkimą pravedė pirm. pavaduotojas Egidijus. Suformuotas klausimas ir įvyko balsavimas dėl: neeilinio visuotinio susirinkimo suorganizavimo per 3 mėnesius - spręsti naujų įstatų ir valdybos darbo reglamento priėmimo.

Po susirinkimo palaiminti buvo naujieji draugijos nariai: Natalija nuo zanavykų - kurią atvedė Ramunas Žvirblių; Mindaugas nuo Vikingų kaimo- kurį atvedė Antanas Mažvilų ir Nidijus nuo Rokiškio - kurį atvedė Egidijus Vabalų. Jiems pirtyje Mildos buvo papilta obuolių ant plautų, Renatas kadagiu vanojo, Ramūnas zanavykišką garą vaikė. Kieme buvo visų išteplioti moliu ir obuolių koše bei antpečiuoti vyrai į ąžuolo lapo kavalierius, o dama į liepų. Lydint ovacijoms, naujokai kūnelius nusimazgojo šventoje upėje.

Egidijus Ž.